Start
>
Jury
>
Edward Hardt

Edward Hardt

Wydawnictwo Renowacje i ZabytkiAbsolwent Wydziału Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, jak również Dziennikarstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 1997-2001 pracował jako zastępca redaktora naczelnego Renowacji i Twoich Domów. W 2001 roku objął stanowisko text-center wydawcy i redaktora naczelnego Renowacji i Zabytków i piastuje je do dziś. Od 2001 roku tworzy i organizuje Europejski Kongres Informacji Renowacyjnej. Otrzymał wiele nagród, m.in. w 2003 roku Złoty Krzyż Zasługi z rąk Prezydenta RP za odnowę zabytków Krakowa, w 2008 roku Złote Pióro od Chorwackiej Narodowej Izby Turystycznej za najlepsze wydawnictwa o Chorwacji oraz w 2011 roku Mecenas Kultury Krakowa z rąk Prezydenta Miasta Krakowa.

archiwum

Start | O konkursie | Jury | Regulamin | Life Challenge
Copyright 2012 © | inf. agencja reklamowa