Start
>
Zgłoszone obiekty
>
Głosowanie
Głosujesz na:

Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami, Wrocław, ul. Białodrzewna

w kategorii

Budynek wielorodzinny nowy


podaj adres email:


Na obiekt w danej kategorii można zagłosować tylko raz.

Administratorem danych osobowych jest Baumit sp. z o.o. (ul. Wyścigowa 56G, 53-12 Wrocław). Dane przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Plebiscytu i przyznania nagród zgodnie z Regulaminem. Podanie danych jest warunkiem udziału w Plebiscycie, a ich niepodanie wiąże się z brakiem możliwości oddania ważnego głosu.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu. Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia Plebiscytu i rozpatrzenia ewentualnych roszczeń.
Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia skargi do organu ds. ochrony danych osobowych (GIODO), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.”
Odbiorcami danych mogą być wyłącznie pracownicy administratora i podmioty działające na jego zlecenie.

archiwum

Start | O konkursie | Jury | Regulamin | Life Challenge
Copyright 2012 © | inf. agencja reklamowa