Start
>
Jury
>
Mgr Barbara Nowak-Obelinda

Mgr Barbara Nowak-Obelinda

Dolnośląski Wojewódzki Konserwator ZabytkówAbsolwentka historii sztuki na Uniwersytecie Warszawskim w Warszawie. Od 1976 roku zatrudniona w instytucjach związanych z ochroną zabytków na Mazowszu, a od 1980 roku - na Dolnym Śląsku. Pracowała jako kierownik Biura Badań i Dokumentacji Zabytków w Skierniewicach oraz w Wałbrzychu, następnie w państwowych urzędach ochrony zabytków. W latach 1999-2012 była Kierownikiem Delegatury w Wałbrzychu. Od stycznia 2013 roku zajmuje stanowisko text-center Wojewódzkiego Dolnośląskiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu. Autorka wielu opracowań ewidencyjnych zabytków, jak również artykułów dotyczących problematyki ochrony zabytków.

archiwum

Start | O konkursie | Jury | Regulamin | Life Challenge
Copyright 2012 © | inf. agencja reklamowa