Start
>
Jury
>
Dr hab. inż. arch. Jacek Kościuk, prof. nadzw.

Dr hab. inż. arch. Jacek Kościuk, prof. nadzw.

Instytut Historii Architektury, Sztuki i Techniki Politechniki WrocławskiejAbsolwent Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. W 1978 roku obronił doktorat w Instytucie Historii Architektury Politechniki Wrocławskiej. W 2010 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego, a w 2011 profesora nadzwyczajnego Politechniki Wrocławskiej. Od początku kariery zawodowej związany z Instytutem Historii Architektury Politechniki Wrocławskiej. Od 2005 roku Dyrektor Instytutu Historii Architektury, Sztuki i Techniki na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. W 2006 roku założył i objął funkcję kierownika laboratorium Skanowania i Modelowania 3D na Wydziale Architektury PWr. Od 2007 członek Miejskiej Komisji Architektury i Urbanistyki przy Prezydencie Miasta Wrocławia. W 2011 roku objął funkcję Prezes Śląskiego Oddziału Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków. Współpracuje z zagranicznymi misjami archeologicznymi, architektonicznymi i konserwatorskimi; przeprowadził ponad 150 projektów badawczych. Na Politechnice Wrocławskiej prowadzi wykłady, ćwiczenia i seminaria dot. zagadnień estetyki, historii architektury oraz konserwacji zabytków

archiwum

Start | O konkursie | Jury | Regulamin | Life Challenge
Copyright 2012 © | inf. agencja reklamowa