Idea Konkursu

Konkurs Baumit Fasada Roku pozwala wyłonić i docenić najlepsze realizacje budowlane, na których elewacji zastosowano kompletną technologię Baumit: system ociepleń, system tynkowy z wykończeniem lub program produktów renowacyjnych z wykończeniem. Konkurs skierowany jest głównie do Architektów. Zgłoszeń obiektów mogą jednak dokonać pozostałe podmioty zaangażowane w proces budowy – Inwestor oraz Wykonawca. Informacje o aktualnym konkursie Fasada Roku oraz prezentację obiektów zwycięskich i wyróżnionych w poprzedniej edycji znajdziesz w albumie, który jest do pobrania poniżej.

Pobierz tutaj

Sekretariat Konkursu

Baumit Sp. z o.o.
ul. Wyścigowa 56G
53-012 Wrocław
fasadaroku@baumit.pl

Ramy czasowe Konkursu

Ogłoszenie Konkursu:
01.04.2019 r.

Ostateczny termin przesyłania zgłoszeń:
30.09.2019 r.

Obrady Jury i wyłonienie zwycięzców:
Listopad 2019 r.

Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi po obradach Jury, jednak nie później niż do 28.02.2020r.

Kategorie konkursowe oraz nagrody dla obiektu zwycięskiego

Kryteria oceny

Obiekty zgłoszone do Konkursu oceniane są pod względem zastosowanej kolorystyki oraz struktury, podkreślających walory budynku oraz wkomponowujących budynek w otoczenie. Oceniana jest również dbałość o detale architektoniczne oraz, w przypadku budynków po renowacji, poszanowanie ich historycznej tradycji.

Forma przesyłania zgłoszeń

Zgłoszenia należy przesyłać do 30.09.2019 r. wyłącznie przez stronę internetową www.fasadaroku.pl, korzystając z formularza elektronicznego online. Przyjęcie zgłoszenia będzie potwierdzane wysyłką maila zwrotnego w ciągu dwóch dni od otrzymania wiadomości. Bez potwierdzenia zgłoszenie jest nieważne. Aby zgłosić obiekt(y) do Konkursu, należy posiadać zgodę architekta (tylko w przypadku, gdy zgłaszającym jest inwestor lub wykonawca), posiadać odpowiednią dokumentację potwierdzającą zastosowanie produktów Baumit (do ewentualnego wglądu) oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Wymagania dotyczące zdjęć

Dokumentacja zdjęciowa powinna zawierać min. 5 zdjęć o minimalnej wielkości 2400×1600 px. Zdjęcia powinny prezentować obiekt w całości wraz z otoczeniem, wszystkie jego strony. W przypadku obiektów po termomodernizacji oraz renowacji wymagane jest dołączenie dokumentacji zdjęciowej, prezentującej obiekt przed rozpoczęciem prac. Brak zdjęć obiektu sprzed termomodernizacji lub renowacji może skutkować zdyskwalifikowaniem zgłoszenia.

Przebieg Konkursu

W Konkursie mogą brać udział realizacje budowlane, które zostały zakończone w terminie od 01.01.2018 r. do 30.09.2019 r. W Konkursie mogą uczestniczyć zarówno osoby prawne, jak i fizyczne (architekt, projektant, biuro projektowe lub architektoniczne, inwestor oraz wykonawca), których zgłoszenie oraz zgłaszany obiekt spełniają warunki Konkursu. Elewacja budynku musi być w pełni ukończona (łącznie z elementami wykończenia, tj. barierki, balustrady, tarasy, strefa cokołowa, zabudowane, wystające z elewacji kable i druty).
Na podstawie regulaminu Konkursu, opublikowanego na stronie www.fasadaroku.pl, uprawnione osoby, firmy bądź instytucje, zgłaszają do Konkursu obiekty budowlane. Jury Konkursu (składające się z osób z branży budowlanej, architektonicznej i prasy) oceni dzieła budowlane i podejmie decyzję o nagrodzeniu wybranych realizacji w każdej kategorii.
Lista zwycięskich obiektów zostanie ogłoszona na www.fasadaroku.pl

Głosowanie internautów

W okresie pomiędzy 01.05.2019 a 31.10.2019. odwiedzający stronę Konkursu mogą oddać głos na obiekty, które uważają za godne wyróżnienia. Każdy internauta może oddać tylko 1 głos (na 1 obiekt) w każdej kategorii. Można więc oddać łącznie 5 głosów, czyli tyle, ile jest kategorii konkursowych.

Ogłoszenie wyników Konkursu

Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi po obradach Jury, jednak nie później niż do 28.02.2019 r. Wyniki Konkursu podane zostaną również na stronie Konkursu www.fasadaroku.pl.

Nagrody

W każdej kategorii konkursowej Jury wybiera po 1 zwycięzcy, który otrzymuje nagrodę główną w postaci 10 000 zł. Dodatkowo obiekt, który zdobywa nagrodę główną bierze udział w międzynarodowej odsłonie konkursu - Baumit Life Challenge. W sytuacji, gdy obiekt zwycięski był zgłoszony przez więcej niż jedną osobę/firmę, wszyscy zgłaszający zobowiązani są podpisać oświadczenie dotyczące podziału nagrody. Aby pobrać druk oświadczenia, kliknij poniżej. „Pobierz tutaj”.

Pobierz tutaj

Wyróżnienia

Ogłaszający Konkurs zastrzega sobie prawo, przy współpracy z Jury, do przyznania wyróżnienia dla obiektu lub obiektów, które są wyjątkowe pod względem innowacyjnych rozwiązań technologicznych, sposobu realizacji lub wizerunku architektonicznego. W ramach Plebiscytu dla internautów na najciekawszą Fasadę Roku 2019, zgłoszenie z największą liczbą głosów od internautów otrzyma tytuł „Wyróżnienie Internautów”. Dotyczy to każdej z kategorii.

archiwum

Start | O konkursie | Jury | Regulamin | Life Challenge
Copyright 2012 © | inf. agencja reklamowa