Obiekty zwycięskie

idea konkursu

Konkurs Baumit Fasada Roku pozwala wyłonić i docenić najlepsze realizacje budowlane, na których elewacji zastosowano kompletną technologię Baumit: system ociepleń, system tynkowy z wykończeniem lub program produktów renowacyjnych z wykończeniem. Konkurs skierowany jest głównie do Architektów. Zgłoszeń obiektów mogą jednak dokonać pozostałe podmioty zaangażowane w proces budowy – Inwestor oraz Wykonawca. Informacje o aktualnym konkursie Fasada Roku 2019 oraz prezentację obiektów zwycięskich i wyróżnionych w poprzedniej edycji znajdziesz w albumie, który jest do pobrania poniżej.

Pobierz tutaj

kategorie konkursowe

  • Kategoria I: Budynek jednorodzinny nowy
  • Kategoria II: Budynek wielorodzinny nowy
  • Kategoria III: Budynek po termomodernizacji
  • Kategoria IV: Budynek niemieszkalny nowy
  • Kategoria V: Budynek zabytkowy po renowacji

ramy czasowe

  • 01.04.2019 - 30.09.2019 Przyjmowanie zgłoszeń
  • 01.05.2019 - 31.10.2019 Głosowanie internautów
  • 11.2019 Obrady Jury i wyłonienie zwycięzców i wyróżnionych
  • do 28.02.2020 Oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu

Nagrody

W każdej kategorii konkursowej Jury wybiera po 1 zwycięzcy, który otrzymuje nagrodę główną w postaci 10 000 zł. Dodatkowo obiekt, który zdobywa nagrodę główną bierze udział w międzynarodowej odsłonie konkursu - Baumit Life Challenge. W sytuacji, gdy obiekt zwycięski był zgłoszony przez więcej niż jedną osobę/firmę, wszyscy zgłaszający zobowiązani są podpisać oświadczenie dotyczące podziału nagrody. Aby pobrać druk oświadczenia, kliknij poniżej.

Pobierz tutaj

Wyróżnienia

Ogłaszający Konkurs zastrzega sobie prawo, przy współpracy z Jury, do przyznania wyróżnienia dla obiektu lub obiektów, które są wyjątkowe pod względem innowacyjnych rozwiązań technologicznych, sposobu realizacji lub wizerunku architektonicznego. W ramach Plebiscytu dla internautów na najciekawszą Fasadę Roku 2019, zgłoszenie z największą liczbą głosów od internautów otrzyma tytuł „Wyróżnienie Internautów”. Dotyczy to każdej z kategorii.

Wymagania dotyczące zdjęć

Dokumentacja zdjęciowa powinna zawierać min. 5 zdjęć o minimalnej wielkości 2400×1600 px. Zdjęcia powinny prezentować obiekt w całości wraz z otoczeniem, wszystkie jego strony. W przypadku obiektów po termomodernizacji oraz renowacji wymagane jest dołączenie dokumentacji zdjęciowej, prezentującej obiekt przed rozpoczęciem prac. Brak zdjęć obiektu sprzed termomodernizacji lub renowacji może skutkować zdyskwalifikowaniem zgłoszenia.

Kryteria oceny

Obiekty zgłoszone do Konkursu oceniane są pod względem zastosowanej kolorystyki oraz struktury, podkreślających walory budynku oraz wkomponowujących budynek w otoczenie. Oceniana jest również dbałość o detale architektoniczne oraz, w przypadku budynków po renowacji, poszanowanie ich historycznej tradycji.

Głosowanie internautów

W okresie pomiędzy 01.05.2019 a 31.10.2019. odwiedzający stronę Konkursu mogą oddać głos na obiekty, które uważają za godne wyróżnienia. Każdy internauta może oddać tylko 1 głos (na 1 obiekt) w każdej kategorii. Można więc oddać łącznie 5 głosów, czyli tyle, ile jest kategorii konkursowych.

Międzynarodowa odsłona konkursu - Baumit Life Challenge

Konkurs Life Challenge powstał jako odpowiedź na popularność Fasady Roku, która organizowana jest w krajach, w jakich Baumit posiada swoje przedstawicielstwo. Obiekty zwycięskie w Konkursie Fasada Roku 2019 oraz 2020 wezmą udział w międzynarodowym Konkursie Baumit Life Challenge.

life challenge bratislava

Zobacz więcej

patronat medialny

patronat honorowy

archiwum

Start | O konkursie | Jury | Regulamin | Life Challenge
Copyright 2012 © | inf. agencja reklamowa